Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Marketing v rámci teorie i praxe

Kód kurzu: S3-MK-14037

Kurz seznamuje posluchače s problematikou marketingu, s jeho moderním pojetím, úlohou ve společnosti, postavením vůči jiným oborům a s nástroji marketingového systému řízení. Důraz je kladen nejen na samotnou teoretickou základnu oboru, ale zejména na praktickou uplatnitelnost jeho výstupů.

Cena bez DPH
8 000,- Kč (bez DPH)
Cena
9 680,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
24 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Marketing služeb v hyperkonkurenčním prostředí

Kód kurzu: S3-MK-14018

Cílem kurzu je poukázat na specifika marketingu služeb a naučit posluchače využívat nástroje marketingového mixu na příkladech z reálného prostředí, tedy z praxe podniků služeb.

Cena bez DPH
4 950,- Kč (bez DPH)
Cena
5 990,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Média a spolupráce s nimi (Media Relations)

Kód kurzu: S3-MK-14017

Kurz má za cíl přiblížit posluchačům stěžejní principy oboru Media Relations a naučit je základním podmínkám úspěšné spolupráce s médii.

Cena bez DPH
4 950,- Kč (bez DPH)
Cena
5 990,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Specialista marketingu

Kód kurzu: A3-PK-15041

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Specialista marketingu" (kód PK 66-021-N). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
3 000,- Kč (bez DPH)
Cena
3 630,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
2 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Obchodní cestující

Kód kurzu: A3-PK-15042

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Obchodní cestující" (kód PK 66-014-M). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
3 500,- Kč (bez DPH)
Cena
4 235,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
2 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Obchodní zástupce

Kód kurzu: A3-PK-15043

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Obchodní zástupce" (kód PK 66-015-M). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
3 500,- Kč (bez DPH)
Cena
4 235,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
2 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Obchodní zástupce velkoobchodu

Kód kurzu: A3-PK-15044

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Obchodní zástupce velkoobchodu" (kód PK 66-016-M). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
4 000,- Kč (bez DPH)
Cena
4 840,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
3 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Rekvalifikační kurz - Specialista marketingu

Kód kurzu: R3-MK-15051

Rekvalifikační kurz Specialista marketingu (kód PK 66-021-N) je věnován přípravě účastníků kurzu na výkon pracovní činnosti "specialista marketingu". Absolvování tohoto vzdělávacího programu umožní zájemcům rozšířit si své znalosti, schopnosti
a dovednosti, ale také najít své uplatnění na trhu práce v oboru marketingu.

Časová dotace
101 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=22
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému