Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Marketing v rámci teorie i praxe

Kód kurzu: S3-MK-14037

Kurz seznamuje posluchače s problematikou marketingu, s jeho moderním pojetím, úlohou ve společnosti, postavením vůči jiným oborům a s nástroji marketingového systému řízení. Důraz je kladen nejen na samotnou teoretickou základnu oboru, ale zejména na praktickou uplatnitelnost jeho výstupů.

Cena bez DPH
8 000,- Kč (bez DPH)
Cena
9 680,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
24 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Profese lektora

Kód kurzu: S3-KR-14049
Cena bez DPH
8 000,- Kč (bez DPH)
Cena
9 680,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
24 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka
Cena bez DPH
2 500,- Kč (bez DPH)
Cena
3 025,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
8 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Marketing služeb v hyperkonkurenčním prostředí

Kód kurzu: S3-MK-14018

Cílem kurzu je poukázat na specifika marketingu služeb a naučit posluchače využívat nástroje marketingového mixu na příkladech z reálného prostředí, tedy z praxe podniků služeb.

Cena bez DPH
4 950,- Kč (bez DPH)
Cena
5 990,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Média a spolupráce s nimi (Media Relations)

Kód kurzu: S3-MK-14017

Kurz má za cíl přiblížit posluchačům stěžejní principy oboru Media Relations a naučit je základním podmínkám úspěšné spolupráce s médii.

Cena bez DPH
4 950,- Kč (bez DPH)
Cena
5 990,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=24
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému