Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Dramatická výchova a prevence sociálně patologických jevů

Kód kurzu: S1-PD-14012

Kurz posluchačům poskytuje návod pro efektivní využívání nástrojů prevence sociálně patologických jevů v rámci potenciálu dramatické výchovy. Posluchači se seznámí s řadou sociálně patologických jevů, které ohrožují žáky a studenty, a prostřednictvím modelových situací rozvinou svůj potenciál pro efektivní řešení problematických situací.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Business etiketa

Kód kurzu: S2-OB-14038
Cena bez DPH
5 500,- Kč (bez DPH)
Cena
6 655,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Čtenářská gramotnost a dramatická výchova

Kód kurzu: S1-PD-14013

Účastník se seznámí s různými možnostmi rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy. Zařadí si čtenářskou gramotnost do kontextu všech funkčních gramotností, seznámí se s různými možnostmi aktivizujících metod, zapojí se do praktických ukázek a získá přehled o možnostech využití dramatické výchovy při rozvoji této gramotnosti.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Dramatická výchova a rozvoj klíčových kompetencí

Kód kurzu: S1-PD-14011

Kurz se zabývá možnostmi dramatické výchovy při rozvoji klíčových kompetencí. Součástí kurzu jsou i krátké praktické ukázky různých metod a postupů ve vyučování jiných předmětů, ale i průřezových témat v základním vzdělávání.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Komunikace a péče o seniory

Kód kurzu: S1-KO-14014

Posluchači se na kurzu seznámí s obory zabývajícími se péčí o seniory, naučí se efektivně komunikovat se seniory i se staršími lidmi postiženými různými typy demence. Kurzisté se dále budou věnovat problematice vzdělávání a využívání volného času seniorů.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=27
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému