Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Připravili jsme pro Vás 5 vzdělávacích programů (rekvalifikačních kurzů) akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. Specialista marketingu,
  2. Asistent/ka, sekretář/ka,
  3. Obchodní zástupce,
  4. Obchodní cestující,
  5. Obchodní zástupce velkoobchodu.

Absolventům bude po ukončení rekvalifikačního kurzu vydáno "Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

Pro více informací o akreditacích a rekvalifikacích klikněte ZDE.


Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Rekvalifikační kurz - Specialista marketingu

Kód kurzu: R3-MK-15051

Rekvalifikační kurz Specialista marketingu (kód PK 66-021-N) je věnován přípravě účastníků kurzu na výkon pracovní činnosti "specialista marketingu". Absolvování tohoto vzdělávacího programu umožní zájemcům rozšířit si své znalosti, schopnosti
a dovednosti, ale také najít své uplatnění na trhu práce v oboru marketingu.

Časová dotace
101 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Rekvalifikační kurz - Asistent/ka, sekretář/ka

Kód kurzu: R3-AD-15052

Rekvalifikační kurz Asistent/ka, sekretář/ka (kód PK 62-008-M) umožní jeho absolventům rozšířit si své kompetence, posílit svoji konkurenceschopnost a najít uplatnění na trhu práce jako pravá ruka pracovníků managementu společnosti. Asistentka zpracovává širokou škálu administrativní agendy jednotlivých členů vedení, celých oddělení či útvarů společnosti. Tento vzdělávací program provede účastníky kurzu uvedenou problematikou s cílem připravit je na výkon tohoto povolání.

Časová dotace
88 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Rekvalifikační kurz - Obchodní zástupce

Kód kurzu: R3-OB-15053

Rekvalifikační kurz "Obchodní zástupce" (PK 66-015-M) je věnován stěžejním tématům práce obchodních zástupců v rámci maloobchodního prostředí, rozvoji jejich znalostí, dovedností a schopností. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům dostatečné know-how pro výkon této profese tak, aby byli schopni důstojně reprezentovat svoji společnost a profesionálně prezentovat produktové portfolio.

Časová dotace
101 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Rekvalifikační kurz - Obchodní cestující

Kód kurzu: R3-OB-15054

Rekvalifikační kurz "Obchodní cestující" (PK 66-014-M) je zacílen na základní problematiku práce obchodních cestujících, rozvoj jejich znalostí, dovedností a schopností. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům dostatečné know-how pro výkon této profese tak, aby byli schopni důstojně reprezentovat svoji společnost a svým zákazníkům či klientům dokázali nabídnout své portfolio výrobků a služeb.

Časová dotace
101 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Rekvalifikační kurz - Obchodní zástupce velkoobchodu

Kód kurzu: R3-OB-15055

Rekvalifikační kurz "Obchodní zástupce velkoobchodu" (PK 66-016-M) je věnován stěžejním tématům práce obchodních zástupců velkoobchodních jednotek, rozvoji jejich znalostí, dovedností a schopností. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům dostatečné know-how pro výkon této profese tak, aby byli schopni důstojně reprezentovat svoji společnost a nabízet produktové portfolio dalším maloobchodním jednotkám, resp. jejich kompetentním osobám.

Časová dotace
121 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=34
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému