-

Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Aromaterapie - základní kurz

Kód kurzu: S1-VL-14001

Základní kurz je věnován problematice aromaterapie, její charakteristice, vzniku a významu, stejně jako metodám aromaterapie aplikovatelným v každodenním životě (koupele, masáže, obklady, inhalace atd.). Součástí kurzu je rovněž výklad a praktické ukázky způsobů používání aromatických olejů, včetně návodu pro volbu vhodné koncentrace, ale i pravidel aplikace olejů při specifických obtížích.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie pro matku a dítě

Kód kurzu: S1-VL-14005

Kurz je zaměřen na oblast mateřství a péče o dítě. Obsahem je problematika aromatických olejů v souvislosti s běžným použitím při zdravotních potížích, a to zejména při péči o dítě (koupele, masáže, obklady, inhalace atd.). Součástí kurzu jsou kromě výkladu také praktické ukázky způsobů aplikací aromatických olejů, včetně návodu pro volbu vhodné koncentrace. Pozornost je věnována také zásadám použití aromatických olejů při specifických obtížích.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie pro seniory

Kód kurzu: S1-VL-14006

Kurz je věnován otázkám podpory psychického i fyzického zdraví osob seniorského věku pomocí aromaterapie (koupele, masáže, obklady, inhalace atd.). Součástí kurzu je rovněž výklad a praktické ukázky způsobů používání aromatických olejů, včetně návodu pro volbu vhodných koncentrací, ale i pravidel aplikací olejů při specifických obtížích seniorů.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie a stres

Kód kurzu: S1-VL-14003

Kurz pojednává záživnou formou o problematice stresu a stresových situací v souvislosti s oblastí aromaterapie. Praktické aplikace pomohou účastníkům nejen orientovat se v dané oblasti, ale také prostřednictvím aromaterapie nalézat řešení stresových situací každodenního života a bezproblémově je zvládat.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie pro pedagogy

Kód kurzu: S1-VL-14004

Kurz pojednává o problematice aromaterapie ve spojitosti s prací pedagogických pracovníků. Obsah kurzu, stejně jako metodické vedení lektorky, je zacílen na oblast využití aromaterapie při práci s kolektivy, zejména pak s kolektivy dětskými.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie jako nástroj psychosomatické léčby

Kód kurzu: S1-VL-14002

Kurz je nadstavbou základního kurzu "Aromaterapie" v rámci problematiky celostní péče o zdraví za pomoci aromatických olejů. Náplní kurzu je rovněž prezentování vzájemných souvislostí dílčích témat z pohledu psychosomatické medicíny.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Komunikace a péče o seniory

Kód kurzu: S1-KO-14014

Posluchači se na kurzu seznámí s obory zabývajícími se péčí o seniory, naučí se efektivně komunikovat se seniory i se staršími lidmi postiženými různými typy demence. Kurzisté se dále budou věnovat problematice vzdělávání a využívání volného času seniorů.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=39
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému