-

Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Dramatická výchova a prevence sociálně patologických jevů

Kód kurzu: S1-PD-14012

Kurz posluchačům poskytuje návod pro efektivní využívání nástrojů prevence sociálně patologických jevů v rámci potenciálu dramatické výchovy. Posluchači se seznámí s řadou sociálně patologických jevů, které ohrožují žáky a studenty, a prostřednictvím modelových situací rozvinou svůj potenciál pro efektivní řešení problematických situací.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak napsat a obhájit bakalářskou/diplomovou práci

Kód kurzu: S2-VS-14050

Kurz je věnován problematice vysokoškolských kvalifikačních prací. Cílem kurzu je seznámit posluchače s procesem přípravy a tvorby bakalářské, resp. diplomové práce (po stránce formální i obsahové), ale i s principy profesionální prezentace a obhajoby závěrečných prací před komisí v rámci akademického prostředí.

Cena bez DPH
1 200,- Kč (bez DPH)
Cena
1 452,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
8 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Aromaterapie pro pedagogy

Kód kurzu: S1-VL-14004

Kurz pojednává o problematice aromaterapie ve spojitosti s prací pedagogických pracovníků. Obsah kurzu, stejně jako metodické vedení lektorky, je zacílen na oblast využití aromaterapie při práci s kolektivy, zejména pak s kolektivy dětskými.

Cena bez DPH
620,- Kč (bez DPH)
Cena
750,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Profese lektora

Kód kurzu: S3-KR-14049
Cena bez DPH
8 000,- Kč (bez DPH)
Cena
9 680,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
24 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Čtenářská gramotnost a dramatická výchova

Kód kurzu: S1-PD-14013

Účastník se seznámí s různými možnostmi rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy. Zařadí si čtenářskou gramotnost do kontextu všech funkčních gramotností, seznámí se s různými možnostmi aktivizujících metod, zapojí se do praktických ukázek a získá přehled o možnostech využití dramatické výchovy při rozvoji této gramotnosti.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Dramatická výchova a rozvoj klíčových kompetencí

Kód kurzu: S1-PD-14011

Kurz se zabývá možnostmi dramatické výchovy při rozvoji klíčových kompetencí. Součástí kurzu jsou i krátké praktické ukázky různých metod a postupů ve vyučování jiných předmětů, ale i průřezových témat v základním vzdělávání.

Cena bez DPH
950,- Kč (bez DPH)
Cena
1 150,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
6 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Lektor dalšího vzdělávání

Kód kurzu: A3-PK-15040

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání" (kód PK 75-001-T). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
4 000,- Kč (bez DPH)
Cena
4 840,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
2 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Zkouška z profesní kvalifikace - Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Kód kurzu: A3-PK-15046

Zkouška z profesní kvalifikace je legitimním způsobem, jak si ověřit a prokázat své kompetence, získat státem garantované osvědčení a uplatnit se na trhu práce v rámci profesní kvalifikace "Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců" (kód PK 62-014-R). Uchazeč absolvuje zkoušku v rozsahu rámcových témat daných Národní soustavou kvalifikací a předem stanovených kritérií a způsobů hodnocení.

Cena bez DPH
4 000,- Kč (bez DPH)
Cena
4 840,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
2 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=40
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému