Seřadit podle: nejbližšího termínu  | názvu

Marketing v rámci teorie i praxe

Kód kurzu: S3-MK-14037

Kurz seznamuje posluchače s problematikou marketingu, s jeho moderním pojetím, úlohou ve společnosti, postavením vůči jiným oborům a s nástroji marketingového systému řízení. Důraz je kladen nejen na samotnou teoretickou základnu oboru, ale zejména na praktickou uplatnitelnost jeho výstupů.

Cena bez DPH
8 000,- Kč (bez DPH)
Cena
9 680,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
24 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Cyklus - Jak získat práci

Kód kurzu: S1-KR-15021

Cyklus 5 kurzů (5 samostatných modulů) je tematicky zaměřen na oblast pracovního trhu s cílem předat uchazečům praktické rady, jak úspěšně vstoupit na trh práce a uspět tak v silné konkurenci. Dílčí části kurzu (moduly) připraví absolventy nejen k přijímacímu pohovoru, ale také je provedou celým procesem přípravy, včetně nástupu do nového zaměstnání.

Cena bez DPH
1 500,- Kč (bez DPH)
Cena
1 815,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
20 hodin
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak se zorientovat na trhu práce

Kód kurzu: S1-KR-15022

1. kurz z 5-ti dílného cyklu "Jak získat práci". Tento kurz s tematickým názvem "Jak se zorientovat na trhu práce" je věnován problematice pracovního trhu, jeho charakteristikám a formám, které je nutno zohlednit při vstupu na trh práce. Cílem kurzu je pomoci posluchačům rozpoznat možnosti a příležitosti, které nabízí pracovní trh a to nejenom v rámci jejich kvalifikace, ale také v globálním kontextu.

Cena bez DPH
400,- Kč (bez DPH)
Cena
484,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak napsat průvodní dopis, motivační dopis a životopis

Kód kurzu: S1-KR-15023

2. kurz z 5-ti dílného cyklu "Jak získat práci". Obsah tohoto kurzu je zaměřen na tvorbu profesního životopisu společně s průvodním a motivačním dopisem, které tvoří základ pro úspěšnou sebeprezentaci uchazeče na trhu práce. Cílem kurzu je seznámit posluchače s formální a obsahovou stránkou dokumentu, který je klíčovým zprostředkovatelem mezi uchazečem o zaměstnání a budoucím zaměstnavatelem. Součástí kurzu je také praktická příprava vlastního průvodního dopisu, motivačního dopisu a životopisu.

Cena bez DPH
400,- Kč (bez DPH)
Cena
484,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak se připravit na výběrové řízení

Kód kurzu: S1-KR-15024

3. kurz z 5-ti dílného cyklu "Jak získat práci". Tento kurz si klade za cíl připravit účastníky na výběrové řízení a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Smyslem kurzu je předat uchazečům o zaměstnání praktické rady, které jim pomohou úspěšně zvládnout pracovní pohovor a důstojně se prezentovat před případným budoucím zaměstnavatelem.

Cena bez DPH
400,- Kč (bez DPH)
Cena
484,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak uspět na výběrovém řízení

Kód kurzu: S1-KR-15025

4. kurz z 5-ti dílného cyklu "Jak získat práci". Cílem tohoto kurzu je připravit posluchače na průběh výběrového řízení, seznámit je s nejčastějšími požadavky a otázkami, na které budou muset uchazeči reagovat a provést je celým procesem výběrového řízení tak, aby v praxi zvýšili pravděpodobnost jeho úspěšného absolvování a získali požadovanou pracovní pozici.

Cena bez DPH
400,- Kč (bez DPH)
Cena
484,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

Jak zvládnout nástup do práce

Kód kurzu: S1-KR-15026

5. kurz z 5-ti dílného cyklu "Jak získat práci". Tento kurz je předat posluchačům praktické rady, tipy a návody pro nástup k novému zaměstnavateli, resp. na novou pracovní pozici. Kurzisté se během výuky seznámí se současnými trendy a odlišnostmi ve firemním prostředí. Obsah kurzu je podrobně zaměřen také na pracovní dokumentaci, kterou je nutné zohlednit při nástupu do nového pracovního poměru.

Cena bez DPH
400,- Kč (bez DPH)
Cena
484,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
4 hodiny
Výstup
Osvědčení
Objednávka

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/?akce=vypis&idk=7
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému