Lektorský tým

Renáta Pavlíčková


Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA

Lektorka v oblasti marketingu a obchodu se specializací na segment obchodních zástupců

Absolventka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, oboru Ekonomika a management, dále oboru Právo na Mezinárodní vysoké škole podnikatelství a práva v Praze a studijního programu MBA se specializací Marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Svoji profesní dráhu začala v roce 1994 jako prodavačka ve specializované prodejně značkové kosmetiky a parfumerie Dům kosmetiky Milo, poté přešla v rámci téže firmy na pozici asistentky obchodního ředitele Závodu Kosmetika Milo Olomouc, a.s., kde mimo jiné úzce spolupracovala s týmem obchodních zástupců, Key Account Managery a oddělením marketingu.

V letech 1999 - 2007 pracovala ve společnosti BELLINDA ČR, s.r.o. (dříve SARA LEE Apparel, ČR, s.r.o.) jako obchodní zástupce pro klíčové zákazníky, kde zajišťovala péči o klienta v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů a kompletní servis (objednávkový systém, merchandising, marketing) pro 80 filiálek obchodních řetězců na území Moravy (supermarkety a hypermarkety řetězců Rossmann, Droxi, DM Drogerie, Billa, Delvita, Albert, Hypernova, Carrefour, Interspar, Kaufland, Globus, Tesco a Makro).

Od roku 2007 působila na Moravské vysoké škole Olomouc jako akademický pracovník a člen Ústavu managementu a marketingu, kde byla vyučujícím a garantem studijních předmětů Marketing, Obchodní činnosti a Management prodeje. V rámci své praxe se věnovala přednáškové činnosti (celkem 1784 hodin výuky), vedení bakalářských prací studentů (122 kvalifikačních prací), účasti na projektech vysoké školy, včetně publikování odborných textů, založila a vedla Marketingový klub při MVŠO. V září 2012 přestoupila na externí formu spolupráce, která pokračuje dodnes.

Je držitelem certifikátu "Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České republice a Slovenské republice" (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), absolventkou certifikovaných kurzů CIMA A Marketing (Marketingový manažer) a CIMA B Marketing (Marketingový specialista), kurzu Smart Administration v cestovním ruchu, Kurzu základů vědecké práce v Akademii věd České republiky, Akademie prodeje pro obchodní zástupce a kurzu Koučinku. Od roku 2008 je členkou Českého institutu pro marketing (CIMA) a České marketingové společnosti (ČMS).

Je certifikovaným lektorem s garancí International Education Society, Ltd. (IES), London, pro vzdělávání v oborech Marketing a obchod, Obchodní zástupce, Shopper marketing, Business etiketa, Profesionální prezentace a Profesionální lektor. Jako lektorka je registrována pod certifikačním kódem IES CZ/A/1.b/8/b/7/3/CZ/00157.

Dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) je autorizovaným zástupcem pro profesní kvalifikace:

  1. "Lektor dalšího vzdělávání" - kód 75-001-T (PK v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy),
  2. "Specialista marketingu" - kód 66-021-N (PK v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu),
  3. "Obchodní cestující" - kód 66-014-M (PK v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu),
  4. "Obchodní zástupce" - kód 66-015-M (PK v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu),
  5. "Obchodní zástupce velkoobchodu" - kód 66-016-M (PK v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu),
  6. "Asistent/ka, sekretář/ka" - kód 62-008-M (PK v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí),
  7. "Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců" - kód 62-014-R (PK v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí).

Orientuje se na problematiku marketingu, tvorbu a aplikaci marketingového mixu, oblast retailingu a maloobchodních řetězců, shopper marketing, nákupní chování spotřebitelů, profesionální prezentaci obchodníků a business etiketu. Specializuje se na segment obchodních zástupců. Dlouhodobě se zabývá procesem tvorby a realizace systému vzdělávání a koučinku obchodních zástupců s prokazatelným výstupem.

V současné době pracuje na pozici ředitelky vzdělávacího střediska Computer Media ACADEMY a jako kmenová lektorka a odborný garant vzdělávacích programů CMA.

Rossler

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

Konzultant a lektor v oblasti managementu a grafoanalýzy

Absolvent Elektrotechnické fakulty VUT Brno se specializací na Lékařskou elektroniku, vědecké aspirantury v oboru Bionika na téže fakultě, dále Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v oboru Fyzikální elektronika a optika se zaměřením na Optoelektroniku v lékařství. Na Open univerzity získal Profesionální certifikát a Profesionální diplom v managementu, atestoval v oborech radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a rovněž v oboru Veřejné zdravotnictví. MBA se zaměřením na management zdravotnictví získal na Prague International Business School. Certifikát v Klinické grafoanalýze - psychologickém rozboru písma získal na Brněnském institutu grafologie u Doc. J. Kulky.

Orientuje se na management v celé škále jeho dílčích oblastí, zejména na procesní a projektové řízení, osobní management, Time management a management životního stylu, oborový management (řízení podniku a institucí veřejného sektoru - zdravotnictví, školství a sociální péče), Facility management, personalistiku (aplikace diagnostických metod, zejména grafoanalýzy, v manažerské a personální praxi), management změn, strategické řízení, řešení problémů a rozhodování, znalostní management, podnikatelský plán a podnikání.

Jeho silnou stránkou je aplikace zásad managementu podle P. F. Druckera, kterou rozvíjí v rámci současného doktorandského studia na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Andragogika a personální řízení.

Zdeněk Lenoch


Ing. Zdeněk Lenoch

Konzultant, lektor a kouč v oblasti marketingu, korporátních financí a strategií

Absolvent Strojní fakulty VUT Brno, vzdělání si dále rozšířil v rámci holandských marketingových programů NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšování produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interních trenérů dánské společnosti TMI zaměřeného na soft skills a komplexního britského programu pro rozvoj konzultantů MCDP.

Profesní zkušenosti sbíral na obchodních postech v koncernu Sigma a konzultantské dovednosti začal rozvíjet na začátku 90. let při zakládání společných podniků se zahraničními partnery. Od poloviny 90. let působil jako hlavní konzultant projektu pro podporu začínajících firem. V současné době působí jako konzultant, lektor a kouč v oblasti marketingu, korporátních financí a strategií pro firmy od malých start-up projektů až po podporu zavádění změn ve velkých společnostech.

Leona Vysloužilová

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Leona Vysloužilová

Lektor, kouč, psycholog a psychoterapeut

Absolventka pedagogické fakulty Univerzity Palackého, obor pedagogika-psychologie, dále filozofické fakulty Univerzity Palackého, obor jednooborová psychologie a 5-tiletého komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii s integrativním zaměřením. Dále absolvovala výcvikové programy zaměřené na transakční analýzu, psychoanalytickou psychoterapii, dramaterapii, arteterapii a krizovou intervenci.

Od roku 2006 je jednatelkou Institutu aplikované psychologie - IAP, s.r.o. Své pracovní aktivity směřuje do několika oblastí a to jsou přednášková a trenérská činnost, poradenství a psychoterapie. Dlouhodobě se specializuje na vedení skupinových poradenských aktivit – motivačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané a realizaci sociálně psychologických kurzů se zaměřením na sebezkušenost, dále na přednáškovou činnost na Univerzitě 3. věku UP v Olomouci, výběr zaměstnanců, koučink, komunikaci, rétoriku, psychologické a pracovní poradenství a individuální psychoterapii. 

Jan Pospíšil

 

 

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Lektor marketingu, marketingový a mediální poradce

Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením na Public Relations. V roce 2011 úspěšně vykonal rigorózní řízení na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. V roce 2012 úspěšně dokončil doktorský studijní program Management a marketing na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V současné době působí jako akademický pracovník na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také na Moravské vysoké škole  Olomouc. Podílí se na výuce předmětů Marketing for European Markets, Marketing a Management. Vede bakalářské a diplomové práce zabývající se zejména marketingovými komunikacemi a médii. Příležitostně vede semináře a workshopy o spotřebitelském chování, médiích a marketingové komunikaci.

Externě pracuje pro několik společností jako marketingový a mediální poradce. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků a publikací věnujících se spotřebitelskému chování, marketingové komunikaci a médiím. Podílel se na přípravě učebnic a metodiky mediální výchovy a je autorem knih o reklamě a public relations.

Nováková

 


Mgr. Michaela Nováková, DiS.

Lektorka v oblasti zdravotnictví

Vystudovala bakalářský obor Všeobecná sestra, magisterský titul získala v pedagogické oblasti v oboru Gerontogogika. Od svých 18 let pracuje ve zdravotnictví jako všeobecná sestra, v letech 2008 – 2014 působila jako staniční sestra a poté jako vrchní sestra na pracovištích ARO, DIOP a kardiologie v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Nyní pracuje ve směnném provozu oddělení ARO ve Fakultní nemocnici Olomouc.

V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala certifikované kurzy Mentor klinické praxe, základní i nástavbový Kurz bazální stimulace, EKG pro sestry a Péče o seniory. Od roku 2009 se aktivně věnovala studentům nelékařských oborů, od roku 2011 pak  přednášela v rámci dalšího vzdělávání ARIP pro nelékařský personál v Ústřední vojenské nemocnici Praha.

Po studiu gerontogogiky se, vzhledem ke stárnutí populace, začala věnovat péči o seniory, jejich vzdělávání a začleňování do společnosti.
Stanislav Kajtár

Lektor v oblasti počítačových dovedností

Stanislav Kajtár se od roku 2001 aktivně pohybuje v oblasti IT. Za 14 let praxe v oboru vzdělávání a vedení vlastní firmy získal cenné zkušenosti a kontakty. Je držitelem certifikátů Microsoft Certified Professional a Microsoft Office User Specialist. Aktivně lektoruje IT kurzy taktéž od roku 2001.

V letech 2002 až 2011 realizoval rekvalifikační kurzy pro Úřady práce ve Zlínském a Olomouckém kraji. V oblasti vdělávání spolupracuje s celou řadou předních firem a institucí (Vědecká knihovna v Olomouci, AVL Hranice, M.L.S. Olomouc, Papcel Uničov, Honeywel, AGC Automotive Europe, InternetPoradna.cz, Ingersoll Rand Česká republika, atd.).

Ve volném čase se rád věnuje sportu, elektrotechnice a fotografování.

Ungermannová

 
 
 
 
 

Mgr. Jitka Ungermannová

Lektorka v oblasti počítačových dovedností pro běžnou praxi

Absolvovala studium učitelství matematiky a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, aprobaci si rozšířila o učitelství informatiky. Vyučuje téměř 30 let na základních a středních  školách v Prostějově. Pracuje jako lektorka kurzů práce s počítačem a zaměřuje se především na začátečníky, kteří vyžadují trpělivost, pochopení a dostatek času. Věnovala se několik let začátečníkům z řad pedagogických pracovníků v kurzech Státní informační politiky ve vzdělávání, maminkám na rodičovské dovolené v mateřském centru Cipísek v Prostějově, seniorům v ICM Prostějov a Domově pro seniory Soběsuky, p.o.

V roce 2010 společně s kolegy z Obchodní akademie v Prostějově zrealizovala projekt "Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti", který zahrnoval  mimo jiné výuku práce s tabulkovým kalkulátorem a jeho využití při výuce finanční gramotnosti na základních školách.

Ve volném čase se věnuje fotografování, keramice, cyklistice a lyžování.

Šárka Šťastná
Mgr. Šárka Šťastná

Lektorka písemné a elektronické komunikace

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerziy Palackého v Olomouci, později rozšiřující studium na Soukromé VŠE Znojmo, obor písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací. Již 19 let působí jako učitelka písemné a elekronické komunikace na Obchodní akademii, Prostějov. Připravila stovky žáků/žákyň na Státní zkoušku z kancelářského psaní na klavesnici PC a Státní zkušku ze zpracování textů na PC.

Velké zkušenosti má v oblasti práce s talentovanou mládeží. Trénovala řadu reprezentantů Obchodní akademie, Prostějov, v grafických disciplínách, a to na úrovni krajské, celostátní i mezinárodní. Jako pedagogický doprovod a členka JURY se zúčastnila Mistrovství světa ve zpracování textů a informací v Paříži 2011 a v Gentu 2013.

V roce 2014 rozšířila svoji působnost i v oblasti vzdělávání dospělých. Specializuje se na kurz Písemné a elektronické komunikace – psaní všemi deseti, dále na výklad ČSN Úprava písemností psaných textovými procesory, ale i na přípravu na státní zkoušku (v návaznosti na její uzákonění na jaře 2015).

Jurečková

Mgr. Veronika Jurečková

Lektorka v oblasti aromaterapie

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její zájem o celostní přístup ke klientovi ji ještě v době vysokoškolských studií dovedl k rozšíření aprobace o rekondiční a sportovní masáže a k prohloubení zájmu o aromaterapii. Po obhájení závěrečné práce na Institutu aromaterapie v Praze dosáhla profesní kvalifikace odborný aromaterapeut. Její vzdělání jí dovoluje nahlížet na životní komplikace a krizové situace pod úhlem celostního vnímání světa.

Ve své praxi pracovala s dětmi s kombinovaným postižením ve Speciálním pedagogickém centru v Mohelnici. Jako aromaterapeutka byla zaměstnána v lázních Teplice nad Bečvou a jako externí pracovník v relaxačním centru Agape v Hranicích na Moravě. Od roku 2005 se ve své soukromé praxi věnuje celostní medicíně a aplikaci aromaterapie v běžném životě. Jako externista přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého problematiku aromaterapie pro ošetřovatele. V roce 2013 se účastnila projektu „Pedagogika v praxi“ jako lektor workshopu. Dále externě spolupracuje se švýcarskou firmou Air Creative, která se zabývá oblastí olfaktorického a multisenzorického neuromarketingu.

Ve svých přednáškách a workshopech dává  účastníkům  možnost nahlédnout do oboru aromaterapie takovou formou, která jim umožňuje tuto metodu jednoduše začlenit do běžného života, a to jak v pracovním, tak i soukromém životě.

Jana Jurkasová

 


MgA. Jana Jurkasová

Lektorka v oblasti dramatické výchovy a čtenářské gramotnosti

Absolventka bakalářského studia Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, oboru Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii. Navazující magisterské studium v oboru Dramatická výchova vystudovala na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, nyní pokračuje v doktorandském studiu na Univerzitě Palackého. Dále absolvovala semináře a kurzy zabývající se dramatickou výchovou ve vzdělávání, hlasovou výchovou a pohybovou výchovou, oblastí veřejného vystupování, sociální komunikací, kritického myšlení, arteterapie, dramaterapie, verbální a nonverbální komunikace.

Pracuje jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ, kde realizovala řadu projektů týkajících se spolupráce nejrůznějších kulturních a školských institucí. Věnovala se problematice využití dramatické výchovy v oblasti rozvoje klíčových kompetencí, dále divadelní tvorbě s dětmi a dospívajícími. Působila jako lektor ve výzkumné skupině při Univerzitě Karlově a uskutečnila projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti, který byl publikován. Ve své praxi využívá také principy vrstevnického učení. V současné době působí jako lektor na přehlídkách uměleckého přednesu a divadla hraného dětmi a studenty, jako externí pedagog Univerzity Palackého v Olomouci, Vyšší odborné školy herecké (předmět Tvořivá dramatika), spolupracuje rovněž se společností Scio.

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/lektorsky-tym
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému