Projekty

OP LZZ

Název projektu: Odborná praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00066

Doba realizace: 1.7.2013 – 31.10.2015

Společnost Computer Media s.r.o. se zapojila do projektu na podporu odborné praxe uchazečů o zaměstnaní do 30 let věku a získala finanční dotaci prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na vytvoření dvou pracovních míst (odborných praxí), která jsou garantována na jeden rok s možností dlouhodobé spolupráce.

Nově přijatým spolupracovníkům jsme tak umožnili získat odborné dovednosti a znalosti a upevnit jejich pozici na trhu práce.

Lokální situace na pracovním trhu nám není lhostejná a do budoucna budeme nadále usilovat o účast v dalších projektech podobného zaměření.

Zmíněný projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Odkaz:https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/rip/odborne_praxe_pro_mlade_do_30_let_v_olomouckem_kraji.

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/projekty
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému