Média a spolupráce s nimi (Media Relations)

Kód kurzu: S3-MK-14017

Popis kurzu

Pokud chce být podnikatel ve svém podnikání úspěšný, musí mít na své straně veřejnost. Vytvářením a především udržováním dobrých vztahů s veřejností se zabývá obor Public Relations (Práce s veřejností). Výsledkem jeho působení je mimo jiné dobrý obraz (image) v očích veřejnosti. Poskytování informací veřejnosti, či sebe-prezentace prostřednictvím médií, je dnes nejběžnější a nejrozšířenější praxí Public Relations. Aby tato praxe byla efektivní, je potřeba udržovat s novináři (médii) dlouhodobě optimální vztahy. To je náplní práce jednoho z oborů PR, Media Relations. Cílem tohoto kurzu je přiblížit posluchačům základní principy oboru Media Relations a naučit je základní podmínky úspěšné spolupráce s médii.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou podnikatelé, pracovníci v marketingu a PR, dále osoby komunikující s médii, ale i všichni zájemci o danou problematiku, včetně studentů středních a vysokých škol.


Přidaná hodnota pro účastníky kurzu

Posluchač si osvojí základní principy komunikace s médii.


Osnova kurzu

1. modul:  Marketingové komunikace a PR

2. modul:  PR jako východisko pro Media Relations

3. modul:  Media Relations

4. modul:  Kdo je kdo v médiích

5. modul:  Česká mediální scéna a charakteristika médií

6. modul:  Zásady práce v oboru PR

7. modul:  Krizová komunikace

8. modul:  Etika v PR


Poznámka

Po absolvování kurzu posluchač obdrží "Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu".

Cena bez DPH
4 950,- Kč (bez DPH)
Cena
5 990,- Kč (vč. DPH)
Časová dotace
16 hodin
Výstup
Osvědčení

Termíny

Datum konáníMístoLektor
Počet
Žádné termíny v databázi

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/s3-mk-14017
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému