Smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi účastníkem kurzu a dodavatelem. Účastníkem kurzu je zájemce o kurz (dále jen účastník). Dodavatelem kurzu je společnost Computer Media s.r.o. se sídlem:

Olomoucká 28
796 01 Prostějov
IČ: 26919974
DIČ: CZ26919974

 • Smlouva mezi objednavatelem a účastníkem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele dostupná prostřednictvím webových stránek www.cm-academy.cz.
 • Počet míst v každém kurzu je omezen, proto pořadatel neručí za dostupnost vybraného kurzu.
 • Platba kurzu probíhá nejpozději před zahájením kurzu, a to buď bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele pod přiděleným variabilním symbolem, výjimečně a po dohodě v hotovosti před zahájením kurzu. Fakturační údaje obdrží účastník e-mailem.
 • Bez předchozí úhrady platby se nebude smět zájemce kurzu zúčastnit a takové jednání bude považováno za odstoupení od smlouvy.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz, jestliže na jeho straně dojde k nepředvídané situaci (nemoc lektora apod.). O změnách a náhradním termínu budou účastníci kurzu vyrozuměni co nejdříve, a to prostřednictvím kontaktu, který uvedli v přihlášce (emailem, SMS, apod.).
 • Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě malého počtu zúčastněných.
 • V případě zrušení kurzu na straně dodavatele má účastník právo na vrácení peněz v plné výši. Účastníkovi ale nevzniká žádný nárok na odškodnění nebo finanční náhradu nad rámec zaplaceného kurzovného.
 • Pokud se účastník nedostaví na kurz, nemá nárok požadovat náhradu za již uhrazené kurzovné.
 • Účastník nemá nárok požadovat po pořadateli změnu termínu kurzu.
 • Uzavřením objednávky souhlasí účastník s obchodními podmínkami.


PLATBA

Veřejné kurzy
Kurz musí být zaplacen nejméně 7 dní před konáním kurzu/školení a zároveň poté, co bude kurz ze strany dodavatele potvrzen. Platbu lze uskutečnit těmito způsoby:

 • Bankovním převodem
  Bankovní údaje budou zaslány v informačním e-mailu. Platbu je nutné provést před zahájením kurzu (účastník na první hodině předloží doklad o zaplacení).
 • V hotovosti 
  Ve výjimečných případech a po dohodě je možné složit platbu (zálohu, doplatek, plné kurzovné) na recepci Computer Media ACADEMY.

Firemní školení
V případě firemních školení probíhá platba na fakturu - podrobnosti budou sděleny e-mailem v rámci dalších informací týkajících se samotného školení.


STORNO PODMÍNKY

Storno je účtováno následovně:

 • Zrušení účasti 7 a více dní před konáním kurzu = žádné storno poplatky.

 • Zrušení účasti 6-5 dní před konáním kurzu = 30 % z ceny kurzu.

 • Zrušení účasti 4-3 dní před konáním kurzu = 60 % ceny kurzu.

 • Zrušení účasti 2 a méně dní před konáním kurzu = 100 % ceny kurzu.

© Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.cm-academy.cz/
http://www.cm-academy.cz/smluvni-podminky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému